29.12.06

De cousas pequenas fanse as grandes

Un dos mellores historiadores de Galicia, no limiar a un libro, aínda recente, de historia local afirma que a pesar de que, por regra xeral, as cidades e as vilas teñen un peso demográfico moi inferior ó do mundo rural, os seus efectos transformadores no conxunto da economía, as súas funcións en tanto que centros do poder político e social e tamén o seu papel básico na difusión de modelos culturais son factores que lle outorgan unha importancia cualitativa moi superior á que podería corresponderlles de atender só ós criterios demográficos, o cal, do meu punto de vista, é especialmente certo no caso galego, onde o «espertar urbano» é un fenómeno particularmente serodio. No meu caso, o compromiso coa historia e os estudos locais resulta fundamental, primeiro para seguir alimentando con savia unha raíz sempre forte que me vencella coa terra que me viu nacer, e, segundo porque estimo que a gran historia colectiva provén dunha peneira de filtro moi apertado que só deixa pasar os grandes acontecementos, pero, tal e como o gran fino foi posible grazas ao salvado máis basto, así a gran historia faise de historias máis humildes e anónimas. Parva faciunt magna: é de cousas pequenas do que están feitas as grandes.
Hoxe presentamos na miña vila natal (teño un pé no coche para saír pitando) o volume 9 da revista A Estrada. Miscelánea Histórica e Cultural, que coordino editorialmente, e que dirixe o bo e culto amigo Xosé Andrés Fernández Castro, publicada baixo os auspicios do Museo do Pobo Estradense “Manuel Reimóndez Portela”. Creo que é unha publicación rigorosa, con ese punto de agarimo á patria chica e entusiasmo necesario en toda obra intelectual que se pretenda luminosa e viva, e chamada a converterse nun referente da historia local no país. O tempo dirá (o ano que vén, por certo, cumprimos dez anos). Contacto: museoestrada@aestrada.com.

1 comentario:

juan l. blanco valdés dijo...

comentario de proba