11.3.09

Evolucións

Gutenberg imprimiu a Biblia de 42 liñas entre 1452 e 1455. Moi pouco despois, as teses contra as indulxencias de Lutero circulaban impresas por todos os recantos de Europa e o lume da Reforma prendía por onde queira, co cal, de xeito indirecto, o pobre Gutenberg, de tan piadosas intencións iniciais, condenouse por cooperador necesario co pestífero heresiarca. Supoño que hoxe ambos os dous compadres, don Martín e don Johann, estarán cociñándose nos lumes de Pedro Botero.
As consecuencias das innovacións tecnolóxicas son impredicibles pois, como carambolas, unhas traen da man outras coas que ninguén contaba, do que resultan sinerxias por demais perversas e indesexables. O buscador de Google serve para localizar o downloader que permite atentar contra Google e descargar os libros enteiros de Google Books (contra a exposición legal que a entidade fai do 20% dos mesmos). Fáisenos difícil separar a a carne das ternillas e vivimos nunha permanente actitude de expectación, pero todo parece remitir a un desenvolvemento sen solución de continuidade.
Cando se encendían as 18000 lámparas de baleiro do ENIAC nos anos cincuenta parpadeaban as luces de toda a cidade de Filadelfia. Tiña unhas capacidades a anos luz da máis humilde calculadora que regalan hoxe como propaganda. Pero o semente estaba botado. O primeiro ordenador perante o que sentei en 1985 era un Data General Dasher One 8086 cun monitor de fósforo verde que che trituraba os ollos aos vinte minutos e que botaba os seus bos tres minutos en indexar unha base de datos de 200 rexistros pero a min pareceume un milagro. Tiña un disco duro de 20 Mb. Hoxe -anulada a nosa capacidade de asombro- levamos nun pendrive, que mal pesa trinta gramos, o equivalente a 400 discos como a "castaña " -así o coñeciamos familiarmente- coa que comecei a miña andaina informática. Creo firmemente que o Blu-Ray de marras nin se vai estrear. O camiño é, sen dúbida algunha, esquecernos de CDS, DVDs, pendrives, ordenador fixo do traballo, portátil, etc. e traballarmos con enormes unidades de disco virtual (imaxinen: 1 terabite) ás que podemos acceder dende calquera recuncho do planeta. Compárese o funcionamento dos blogs ou google e teremos un atisbo do que será unha realidade... nun ano? en dous?
Moita xente segue manifestando temor ao monopolio de Google. Google é o "ordenador" (neste caso, ad pedem litterae) da rede. IBM puxo o xermolo co PC. MicroSoft foi o banzo posterior e necesario: o "ordenador" da informática doméstica e a autoedición. Todo parece seguir unha sorte de, digamos, curso natural. Why sorry?

No hay comentarios: