8.7.09

Nobody is perfect... Are you sure?

A descomunalidade verbal ou, en termos técnicos, o desparrame dialéctico é algo, supoño, inherente á nosa condición latina (pois, na verdade, o elemento céltico -quitada a afección balompédica tan cara ao bo amigo Brétemas- debe ser no noso sangue algo residual). Á nosa condición latina e a unha nomeada tendencia a trocar humildade por ostentación, realismo por delirio. Lembro a certo ex-inquilino de Monte Pío que comparou a nosa nunca ben ponderada Cidade da Cultura coa Tate Gallery londinense. Xa falei eu disto, traendo a colación aqueles Beatles de Cádiz, que eran unha banda de mataos.
Falar de xeito complexo e pensar de forma simple é algo que hoxe se estila, especialmente nos responsables de botar a andar calquera novidade. Na documentación entregada polo equipo docente de certo curso que estes días realizo, encamiñado a fin máis ben modesto e relativamente intrascendente, atopo un inventario de esixencias autenticamente fastuoso. Tras uns apuntamentos acerca das habelencias informáticas do cursista, o documento indica (ad pedem litterae):
Tan importantes (sic) o más que estos conocimientos será poseer una relación de destrezas y actitudes generales de especial interés en momentos de cambio tales como:
-Poseer curiosidad por conocer y experimentar nuevas cosas

-Ser creativo y original

-Apreciar el trabajo en equipo (y disfrutar con ello)

-Poseer una comunicación fluida en entornos virtuales

-Valorar el orden y la estructura

-Ser paciente y perseverante con los problemas

-Valorar las ventajas que ofrece la informática

-Desenvolverse con soltura en espacios informáticos

-Estar abierto a los cambios

-Ser capaz de adquirir compromisos y responsabilidades

-Ser capaz de cumplir con las responsabilidades adquiridas

Casi ná. Eu mesmo, sen ir máis lonxe.

No hay comentarios: