14.4.13

Educar, conducir, reconducirDisque o orangután é o simio que mellor responde ao proceso educativo da súa nai, puidendo diferenciarse con claridade o individuo no que o comportamento aprendido se sobrepón ao instinto, de aqueloutro no que a tendencia natural non tivo unha inhibición materna tan intensa. Tras centos de miles de anos de evolución, o mono espido, en feliz denominación de Desmond Morris, fixo da educación un proceso en virtude do cal se modulan os nosos instintos primarios de mamíferos e transferimos, de xeración en xeración, a nosa cultura (a cursiva é miña). Educar, verbo etimoloxica e conceptualmente emparentado con ducere, ‘conducir’ é, de feito, un proceso extraordinariamente complexo e nomedamente marcado polos avances e retrocesos, os éxitos aparentes e as numerosas frustracións; un proceso no que, en función da súa propia experiencia, os maiores do grupo conducen aos menores cara os valores que aqueles consideran óptimos para que, unha vez cumprido o inevitable relevo no ciclo biolóxico, os cachorros da manda cheguen a adquirir os hábitos e comportamentos que os adultos reputaron axeitados. Pero o asunto ten trampa, pois todo relevo xeneracional leva encriptado un elemento de distorsión ou, por mellor dicir, de disimetría. Un valor cultural é produto dun contexto social e, na mesma medida en que este cambia, muda aquel; un pai non ten outra alternativa ca transmitir ao seu fillo o valor cultural que el mesmo modulou cando foi novo, e que, á súa vez, é o herdo do valor cultural dos seus maiores. Pero ese valor está implicitamente chamado a perderse no baldeiro dun contexto social, ás veces radicalmente diferente. O kit educacional da miña xeración incluía un certo inventario de elementos troncais: o que somos é produto do noso esforzo; as cousas custa moito gañalas; a propiedade dos demais e inviolable; o diñeiro non cae do ceo, e cousas así de orixinais. Polo demais, para os adultos da miña quinta os nenos eramos unha sorte de borralla que molestaba á hora de comer e debía gardar silencio cando os maiores falaban. Pero o mundo mudou e evoluíu cara a unha cousa chamada estado do benestar, no contexto do cal os pais teimamos en converter a nenez dos nosos fillos nunha arcadia analxésica onde a súa felicidade era o valor por excelencia, o cal implicaba inevitablemente negar moitos dos propios valores adquiridos por nós cando nenos. Quero crer que ningún dos dous adolescentes cos que convivo esnaquizará nunca o mobiliario dunha casa allea nunha orxia colectiva de alcol e drogas. Se, con todo, recibo de madrugada unha chamada do benemérito corpo, tal vez non teña moito sentido preguntarme qué fixen mal.

No hay comentarios: