10.11.12

Un acordo razoableAo meu modo de ver, unha das máis perversas consecuencias de vivirmos nun mundo tan artificial-artificioso e tan subxugado ao positivismo do permanente progreso cara a un ideal, é que adoito nos sentimos insatisfeitos e, dun xeito case masoquista, antepoñemos os defectos e fealdades das cousas ás súas virtudes e eventuais belezas. Reaccionar perante unha visión tan negativa das cousas é o que moitos chaman «entusiasmo», actitude vital da cal eu me manifesto devoto seareiro, o cal non é pouco coa que está caendo. Penso, en efecto, e tal vez esta sexa unha boa lección que podemos tirar da crise, que resulta moito máis produtivo o entusiasmo e as ideas con recursos limitados ca a abundancia de recursos en mans de mediocres. «If you can't be with the one you love,  love the one you're with», cantaban nos setenta Crosby, Stills & Nash, en memorable tonada. Conste que de ningún xeito quero eu facer un canto ao conformismo, pois nunca os conformistas moveron o mundo, pero, entre a pasividade do nugallán e o agravio constante do insatisfeito patolóxico debe haber, como en todo, un termo medio. Se, por exemplo, penso no país ―«miña terra galega onde o ceo é sempre gris»― moléstanme moitas cousas: anóxame o feísmo da construción; o sistemático desleixo na conservación do medio natural; a invasión de «alcolitos», uralita e cemento; os depósitos incontrolados do lixo máis inmundo aldraxando as máis fermosas paraxes; os somieres pechando as leiras; o abandono de todo aquilo de que bo tiña un sistema tradicional de vida en beneficio dunha innobre mestura de elementos rururbanos; a miseria mental que subxace a un escasísimo cultivo do espírito. Pero todo ten o seu contrapeso e, de certo, non se consola o que non quere. A quince minutos en coche desde o Brión que habito, hai un pequeno paraíso, nun recanto de bosque da ría de Noia: valoro como un privilexio ter tan a man esta Broceliande case privada, que para unha chea de xente da ruda estepa sería «un finde no campo», tras catro horas de  viaxe e abonar, claro, un pastizal. Confeso que amo Galicia, esta vella esquina verde, sen maximalismos pero tamén sen fendas, sen crer que sexa a última Thule, sen facer do meu amor ideoloxía nin levarme o traballo a casa; algo así como amar alguén a quen coñeces de toda a vida e a quen, alcanzando os dous un punto de sabedoría, transíxenselle os defectos a cambio de seguir gozando as súas virtudes.

No hay comentarios: